NOS
NOS, Shame On You !!


Liegt de NOS ?

We gaan het in ieder geval proberen te veranderen !


Deze video is ook verzonden naar de NOS ombudsman


Novus Ordo Seclorum
De Novus Ordo Seclorum is de tweede van twee motto's die verschijnen   
 op de achterkant van het Grote Zegel van de Verenigde Staten.Het Grote Zegel werd voor het eerst ontworpen in 1782
 en is sinds 1935 afgedrukt op de achterkant van de een-dollarbiljet van de Verenigde Staten.
 De uitdrukking Novus ordo seclorum wordt soms vertaald als "Nieuwe Wereld orde".
Het is een bewijs van de illuminati die altijd gebruik maakt van open verborgen symboliek.
Is de NOS gedreven door wereldpolitieke NWO instellingen ?


                                                        7 February 2019 at 09:11
To: ombudsman@npo.nl

Beste ombudsman, Zie het bewijs van de onwaarheid waar ik op doel.

Dit is als attachment bijgeleverd.
Als u de moeite wil nemen om even te kijken kunt u zien hoe deze vooringenomen reporter
 -waar ik wel 100 andere klachten over heb en die volgens mij vervangen dient te worden zich
bewust "vergist"-.


Ik zeg bewust omdat hij journalist is en door gedegen journalistiek heel veel informatie achter
de hand heeft of zou moeten hebben.
Er is een geheime oorlog aan de hand in de USA en de wereld.
Het oprollen van de crimminele kabaal Guantanamo bay en geheime militaire rechtzaken
waar ik u al eerder over berichtte.
Het is waar, FACT ! U zal het met mij eens zijn dat de meeste half slapende mensen of die
moe van werk zijn en het door hen betaalde publieke omroep nieuws niet door hebben dat hij zegt
   "tegen immigratie"   waar vele uitspraken van President Trump bewijzen dat hij immigratie
 verwelkomt omdat vele vacatures in de USA moeten worden vervuld.
Hij is niet tegen immigratie maar tegen mensen die illigaal de USA proberen binnen te komen.
 -Vaak niet de beste met heroine cocaine fentanol MS13 en Child trafficing-

Ja ik ben tegen de huidige NOS en ik poog de NOS te verbeteren door een klacht in te dienen en
rectificatie in het journaal te eisen.
Dit is goed. Dat is wat ik vind.

De zeer politiek vooringenomen reporter had moeten zeggen "Tegen illigale immigratie" maar vond dat kennelijk te weinig politiek resultaat hebben en dikt het dan maar aan door een onwaarheid er in te mengen.
(Los daarvan zie ik veel versprekingen en fouten in het journaal)
(Waar zijn ze met hun hoofd ? In een valse realiteit ?)

Dit kan niet omdat de meeste mensen niet goed weten wat te denken en een legitiem journaal volgen om er meer van te snappen.
Nu vandaag zal er in veel gesprekken van onze landgenoten vallen "Die Trump is tegen immigratie" Dat is beinvoeding via vervalst nieuws en niet toelaatbaar.
Wegens deze ontoelaatbare tekortkoming eis ik bij deze dat mijn klacht gehonoreerd wordt via openlijke rectificatie in het journaal. Ik wens U een goede dag toe en verwacht een zinnige afhandeling. Ik hoor graag wat u onderneemt.


------------------------------------------------------------

7 February 2019
Beste meneer,                             

Hartelijk dank voor uw mail. Ik zal deze doorsturen aan de afdeling Publieksreacties van de NOS, zodat zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Mocht u het niet eens zijn met het antwoord van de NOS, dan kunt u zich weer tot de ombudsman wenden.

Met vriendelijke groeten,

Wilma de Weerd
assistent van de ombudsman voor de publieke omroepen
Bart de Graaffweg 2 Postbus 26444 1202 JJ Hilversum

---------------------------------------------------------------

19 februari 2019.

To: ombudsman@npo.nl
Beste ombudsman

Zoals u aanbood kon ik mijn klacht doorzetten als ik een onbevredigend antwoord kreeg.
Mijn mening is dat geen antwoord op een klacht ook een klacht waardig is.

Zoals bij u wel bekend heeft Janneke Monshouwer een langdurig medewerker vanaf het eerste
uur is nu weg bij de NOS en heeft zeer duidelijk geklaagd over de autoritaire structuur bij de NOS.

Dat voel ik nu in mijn poging om positieve verandering teweeg te brengen ook.
Geen antwoord is arrogant en beledigend, terwijl de Gele Hesjes roepen dat de NOS
fake nieuws is -Even in het midden latend of dat zo is- is het wel zo dat er grote arrogantie
heerst als het zo is dat een burger probeert te communiceren over die mogelijke feiten.
Er gaat m.i. veel mis bij de NOS en ik wil een grote rechtzaak beginnen en de tweede kamer
erop zetten dat de NOS die mogelijk een publiek eigendom is teveel een politieke macht
is die de totale stemming in het land kan sturen door hoe, met welke woorden en op welke
toon nieuws wordt gebracht.

Zelfs als men zegt dat was altijd zo is dat geen reden om nu niets te veranderen.
De NOS moet van het volk worden. Ongeacht wat de overige media doen.
Een belangrijk punt naast hoe en op welke toon iets gezegd wordt is dat men zich
bij de NOS verstopt achter het keuzes moeten maken over welk nieuws van belang is.
Dat betekent dat er ook stemmingmakerij en beinvloeding kan worden gepleegd
door bepaald nieuws weg te laten.
Ik ben voornemens een platform te gaan leiden wat de NOS dwingt te veranderen op
deze punten. Het lijkt zo dat enorm veel zendtijd op gaat aan het eindeloos herhalen
van hetzelfde nieuws.

In ieder geval wens ik voor nu mijn klacht door te zetten over dit ene punt om mee te beginnen.
Ik eis rectificatie van de bewering dat Trump "tegen Immigratie" is.
Dat is een botte leugen. (Bewust gedaan)
De geroutineerde journalist weet dat dit vervangen moet worden door
"tegen ILLIGALE Immigratie" Er is een fundamenteel verschil !
Hier wil ik aandacht voor want leugens in het publieke nieuws hebben grote invloed
op de bevolking. Het blijkt nu al dat Europa breed de MSM wordt beschouwd als
fake news door hun enorme onterechte haat tegen Trump in opdracht van de NWO
Waar hij wereldwijd tegen ten strijde trekt. Deze NWO elite heeft ook zijn vinger in
de pap bij de NOS al is dit moeilijk te bewijzen.


Ik heb netjes gewacht op een reactie dus nu deze klacht.
Deze klacht is voor de ombudsman en ik wens niet dat deze klacht weer opnieuw
wordt gezien als publieksreactie. Ook eis ik dat deze klacht door  de ombudsman
zelf wordt behandeld zonder de arrogantie het als onzin af te doen.

(Ondertekening)

Beste heer ----------------
Dank voor uw mails en opmerkingen m.b.t. berichtgeving bij NOS Nieuws over de Amerikaanse president Trump. U stelt dat de verslaggever van NOS Nieuws had moeten melden dat de president tegen “illegale immigratie” is en niet tegen “immigratie”. Naar aanleiding van uw oorspronkelijke klacht en vervolgmail graag het volgende.
  • De ombudsman dient altijd een redactie eerst zelf de kans te geven met een klager in contact te komen alvorens eventueel een onderzoek wordt gestart. Dat heeft niets te maken met uw klacht ‘af doen’ als een publieksreactie: zo heet de afdeling bij de NOS die klachten ontvangt en doorzendt. Uit uw opmerking spreekt minachting voor deze afdeling die u zou moeten heroverwegen als u zich zou verdiepen in wat het werk van deze afdeling inhoudt.  Als ombudsman heb ik de stelregel dat anonieme, minachtende of scheldmails niet behandeld worden. U zit hier op de rand van wat ik aanvaardbaar vind ten opzichte van collega’s die hun werk doen. Het had niet veel gescheeld of ik had uw mail om deze reden verder terzijde gelegd.

  • Er staat een termijn waarin een omroep of programma contact met een klager kan zoeken alvorens (eventueel) de ombudsman in stelling komt: zes weken. Die waren niet om toen u uw tweede mail aan mij zond, en ze zijn dat nog steeds niet. Het kan zijn dat u dat niet wist, maar enig geduld siert iedereen. En gezien het vervolg en de toon van uw tweede mail antwoord ik nu al zelf op uw opmerkingen.
    U schrijft namelijk in nogal dwingende bewoordingen wat u van de ombudsman verwacht: u “eist” dat de ombudsman uw klacht zelf behandelt, deze niet “arrogant” als “onzin” afdoet en u eist rectificatie van de berichtgeving door de NOS. Met betrekking tot dat laatste: de ombudsman kan een programma niet tot rectificatie dwingen. Die mogelijkheid hebben wij in Nederland bij de rechter gelegd, en dat is terecht. Bij een zo fundamenteel recht als de vrijheid van de pers is het logisch dat slechts de hoogste macht in de samenleving , de rechter, hierin kan ingrijpen. Aan die eis kan de ombudsman dus sowieso niet voldoen.

  • Vervolgens vraag ik me wel af waarop u de kwalificaties die u de ombudsman toedicht baseert, en waarom u denkt dat ik uw klacht “arrogant” als “onzin” zal afdoen. Heeft u zo weinig vertrouwen in de steekhoudendheid van uw klacht dat u er vanuit gaat dat deze als onzin afgedaan kán worden? Waarom stuurt u hem dan? Of heeft u zo weinig vertrouwen in de onbevooroordeeldheid van de ombudsman dat u er van uitgaat dat ik uw klacht wel onzin zal vinden? Als dat laatste zo is verbaast het me dat u zich überhaupt tot die ombudsman wendt.

  • Laat me wat betreft uw inhoudelijke klacht stellen dat de Amerikaanse president zich veel uitspreekt over het tegengaan van immigratie, en dan illegale en legale immigratie wel eens op één hoop gooit. Maar u heeft een punt dat illegale immigratie zijn speerpunt is. Het was correct geweest als de verslaggever dat woord hier had toegevoegd. In de vele bijdragen in de journaals over dit onderwerp wordt deze toevoeging doorgaans gedaan, u geeft nu net een voorbeeld van een bericht waarin dit niet gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat de NOS dit nooit meldt en al helemaal niet “bewust” achterhoudt.

  • De gevolgtrekkingen die u verbindt aan de wijze waarop deze keer bericht werd, verbazen mij en zijn niet feitelijk. U spreekt van leugens, “bewust gedaan”, van vingers van de “elite” in de NOS-pap. Waarop u zelf stelt dat dit laatste moeilijk te bewijzen is. Maar voelt u dan geen schroom om zomaar een onbewijsbare beschuldiging uit te spreken? En waarop baseert u uw conclusie dat de berichtgeving bewust liegt? De ombudsman vindt deze bewijzen niet.

    Als ombudsman moet ik me richten op het onafhankelijk onderzoeken van het journalistieke werk dat voorligt. Op niet onderbouwde beschuldigingen, insinuaties en vermoedens gaat de ombudsman niet in. Ze voegen aan uw initiële klacht niets toe, ze doen er slechts aan af.


Met vriendelijke groet,
Margo Smit
 Ombudsman voor de p
ublieke omroepen
Bart de Graaffweg 2
Postbus 26444
 1202 JJ HilversumGeachte Margo Smit.

Ik dank u voor uw uitgebreide antwoord dat stel ik zeer op prijs.
Ik voorzie u heden van mijn antwoord daarop per alinea.

1.
U heef absoluut gelijk maar toch is een klacht bij de ombudsman een andere dan een publieksreactie.
Het gaat namelijk dieper. Nog nooit heb ik een antwoord gehad van de laatstgenoemde in verschillende zaken.
Daar ligt kennelijk een oorzaak van woordgebruik als arrogant door mij. Excuses daarvoor.
Wel merk ik op dat je binnen de PC amper nog iets kunt zeggen of je ligt eruit.
Dat zou minder moeten gebeuren volgens mij en dan schieten woorden als arrogant te binnen.
Uw vertaling van analyse van arrogantie door mij naar minachting gaat ook wat ver vind u niet ?
Je kan vaststellen dat je iemand arrogant vind zonder direct te minachten.
(Sommigen vinden arrogantie aantrekkelijk)

2.
Van de door u uitgelegde termijn wist ik niet, maar ja ik krijg toch nooit antwoord dus....
Dat op zich zonder meer olie op het vuur te willen bedoelen is onbehoorlijk van "afd. publieksreacties"
Als ze het te druk hebben met klachten is dat mede een bewijs van disfunctie bij de NOS.
Mensen, zoals ik willen alleen maar iets positief veranderen met suggesties.
Neem bijvoorbeeld de Gele Hesjes (GH) op het mediapark. Zonder mandaat van hen durf ik toch te
stellen dat zij hetzelfde bedoelen als ik doe. Er is iets goed mis bij de NOS. Dat even los van dat de NOS
ook veel dingen goed doet. Daar is moeilijk over te klagen. Toch kan het beter en veel Nederlanders
buiten de beperkte GH groep om bij het media park vinden dat. Daar komt mogelijk bij dat hun klachten en
verzend adres ook mogelijk automatisch gewist of geblokkeerd worden uit het email bestand.
Niet goed willen luisteren naar wat mensen die zich misschien wat ongelukkig uitdrukken is toch ook
een vorm van arrogantie? Of zie ik dat verkeerd ? Het is duidelijk dat heel veel mensen in Nederland die zich
niet ideaal uitdrukken verandering willen bij de door hun belastinggeld gefinancierde NOS.
Door hen af te rekenen op woordgebruik onstaat mogelijk weer het beeld van arrogantie want het gaat
om een belangrijk groot aantal. Zelfs een rechter is gehouden om gewone taal te accepteren en te begrijpen.
Zoiets als ga eerst maar eens terug naar school en kom dan nog eens terug is arrogant.
Dat honderden GH roepen "NOS FAKE NIEUWS" is een boodschap die begrepen dient te worden en
zo mogelijk onderzocht. Ik begrijp uw opmerking over eis en rechtspraak. Dat komt nog...in een mega zaak.
Ik zal dat van u dan verder niet eisen.

3.
Ik heb net antwoord van de Nationale ombudsman die ik niet van arrogantie beschuldig maar op de toepassing
van een oude vergeten wet heb gewezen i.v.m. schuldenproblematiek. (wet misbruik van omstandigheden)
Hier een korte reflectie van enkele email uitwisselingen en telefoongesprek.

Geachte heer Van Prooijen,

 

Dank voor uw bericht. Wij zullen uw suggestie meenemen in onze toekomstige activiteiten en onderzoeken inzake de schuldenproblematiek.


Geachte heer Van Prooijen,

 Dank voor uw reactie. De schuldenproblematiek staat bij de komende tijd nog hoog op de prioriteitenlijst. Dus van onze kant veel aandacht voor dit onderwerp.

Ik sluit uw dossier.


Ik heb niet bedoeld u op voorhand als arrogant af te doen en wil die schijn wegnemen. Immers het spoor van

vertrouwen blijkt uit het feit dat ik u uberhaupt schrijf en tot nu toe een keurig en bestudeerd antwoord kreeg.

Nogmaals mijn dank.

Bij u ook wel bekend heeft Janneke Monshour een langdurig medewerker vanaf het eerste uur zeer duidelijk geklaagd
over de autoritaire structuur bij de NOS en andere alarmerende zaken. ik noem dit nogmaals omdat buiten de GH en
iemand als ik om ook een oud en lang gerespecterrd en goed functionerend personeels lid van de publieke omroep
-NOS, npo of nts ?- ook zij niet minachting toont maar verontrust is over de NOS.
De tijden veranderen en wat vroeger nog kon kan nu minder makkelijk. Vandaar.
De ombudsman zal toch wat geneigd zijn de NOS te verdedigen om conflicten met dezelfde in werkgever verband
te voorkomen. Dat is de moeilijke hierarchie die door Janneke Monshour wordt bedoeld denk ik.
Natuurlijk gaat de NOS zich verdedigen en dan wordt het al gauw een troebele zaak van meningen feiten
prioriteiten en politiek. Is het nog wel mogelijk met de NOS tot rede te komen of is dit al bijna onbereikbaar ?
Zie hoe prachtig de directie de GH te woord staat en van binnen hard lacht om zijn overweldigende gesprekstechniek
met het resultaat de tegenstander van zijn gevoel weg te praten. (Ik praat ook zo erg niet politiek correct, maar toch)

4.
Ik geloof niet in uw opinie dat POTUS Immigratie en Illigale immigratie op een hoop gooit.
Ik vermoed dat u ook politiek niet zo voor hem bent lees ik hier uit.
POTUS is geen domme man en als hij illigale immigratie afkort naar immigration weet een ieder toch wat hij bedoelt.
Hier voeg ik aan toe dat hij zeer uitgebreid en vaak in grote rust uitspreekt dat hij heel veel immigranten vraagt naar Amerika
te komen vanwege de "booming economy" en het grote tekort en aankomend tekort aan arbeidskrachten.
Wel wil hij de betere immigranten een kans geven en de illigale crimminelen stoppen.
Dat meer landen op de wereld dat denktegoed beginnen delen is evident aanwezig.
In elk geval dank dat u mij gelijk geeft dat v/d Horst zich anders uit had moeten drukken maar ik ben niet direct
overtuigd van zijn onschuld dat onbewust gedaan te hebben. Maar daar kunnen we niet meer achterkomen.
Ik blijf denken aan "bewust" sorry zo ben ik.....men noemt dat intuitie.
Van de totale manier van doen en laten van deze verslaggever afgeleid krijg ik dat gevoel.

5.
Ja ik stelde zelf dat het moeilijk te bewijzen is.
Niet aan de Gele Hessen  of mevr. Monshour of mijn buurman nee zij vinden het ook.
Maar houd u niet vast speciaal aan woorden als liegen of bewust gedaan om een klacht wel of niet serieus
te nemen. Mogelijk, kan het namelijk wel bewezen worden met zoveel omstandig bewijs dat het aannemelijk
is te maken dat de NOS te vaak een politieke voorkeur, door laat sijpelen, standing steunt of afvalt.
Waar ik uw laatste zin wenst te verbeteren door "twee" keer onafhankelijk te gebruiken.
Zo;
Als ombudsman moet ik me richten op het onafhankelijk onderzoeken van het onafhankelijke journalistieke werk dat voorligt. 
Op niet onderbouwde beschuldigingen, insinuaties en vermoedens gaat de ombudsman niet in.
Ze voegen aan uw initiële klacht niets toe, ze doen er slechts aan af.

Niet onderbouwd is overigens nonsens zoals ik hierboven nogmaals duidelijk probeer te maken.
Er is een te grote groep mensen in de samenleving die zich ononderbouwd toch zorgen maakt over onafhankelijk
nieuws van de publieke omroep van hun geld betaald. (Ook de reclame revenue is slecht mogelijk door hun inbreng)
Mijn klacht over een kleinigheid doet daar niets aan af maar draagt bij.
Voor u is dat kennelijk niet zo.
Immers alle Nederlanders die klagen over de NOS of zelfs nooit meer kijken hebben slechts niet goed onderbouwde
klachten beschuldigingen en insinuaties toch ?

Maar mijn klacht over de NOS en hun politieke indoctrinatie door geraffineerde getrainde intonatie, keuzes die gemaakt
moeten worden en weglating van nieuws, ook wel beschreven door J. Monshour en de GH blijft bestaan. (Zal groeien)
Als was het altijd al zo, nu gaat dat toch veranderen.

Wens u een fijne dag

(Ondertekening)
Ps
Nogmaals en extra wil ik zeggen dat een antwoord als dat van u te gaan wijzen op de vele fouten
in de brief die ik schreef en in feite een afwizende houding te creeren waarin u bijna door laat schemeren
het nivo niet hoog genoeg te vinden en u het bijna had "gedumpt" toch wel arrogant.
Het gaat daar immers niet om. Het gaat om de inhoud. 
IS DE NOS TE POLITIEK EN DUS TE WEINIG OBJECTIEF ? -onafhankelijke journalistieke werk-
Dat is mijn klacht.